Toa Thuốc

Bổ Khí Dưỡng Vinh Thang

Tác giả : Phó Thanh Chủ

Biểu Hiện

Sau khi sinh hơi thở ngắn, mệt, không ra huyết hòn, không đau bụng.

Công thức

    Bạch truật ............................................................4g
    Chích thảo .......................................................... 1,6g
    Đương quy ......................................................... 1,6g
    Hắc khương ........................................................1,6g
    Hoàng kỳ ............................................................ 4g
    Nhân sâm ........................................................... 1,2g
    Thục địa .............................................................. 8g
    Trần bì .................................................................1,6g
    Xuyên khung .........................................................8g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top