Toa Thuốc

Bổ Hư An Thần Thang

Tác giả : Lý Văn Lượng

Biểu Hiện

Chứng tâm thần phân liệt.

Công thức

Bá tử nhân ........................................................... 10g
    Bán hạ (chế) .......................................................... 6g
    Chỉ xác ................................................................4,5g
    Đảng sâm .............................................................16g
    Đương quy ............................................................. 6g
    Hoàng kỳ ............................................................. 12g
    Nhục quế ............................................................... 2g
    Phục linh ..............................................................10g
    Táo nhân ............................................................. 16g
    Toàn yết ................................................................ 3g
    Trân châu mẫu ................................................... 30g
    Trần bì ............................................................... 4,5g
    Trư khổ đởm (mật heo) ................................. 1 cái
    Xuyên khung ..................................................... 1,5g

Cách bào chế

Lấy Xuyên khung, cho vào trong Mật heo, buộc chặt lại cho Mật khỏi chảy ra.

Cách sử dụng

 Sắc uống ngày 1 thang. 

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top