Toa Thuốc

Biểu Hiện

Mắt hoa, đầu đau (do phong), muốn nôn, đờm nhiều, ngực đầy, mắt dính, gặp gió cảm thấy da thịt căng, tay chân khó nâng vật nặng.

Công thức

    Bạch phục linh ......................................................... 2,8g
    Bán hạ .................................................................... 8g
    Cảo bản .................................................................. 2g
    Sài hồ ......................................................................2g
    Thăng ma ................................................................ 2g
    Thần khúc (tẩm nước Gừng, sao) ............................. 4g
    Thương truật ........................................................... 4g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top