Toa Thuốc

Biểu Hiện

Mắt có màng, mắt khô rít khó mở, hay ngáp, hay buồn, hay quên, hắt hơi, chảy nước mắt, mạch bộ thốn 2 tay Tế, Khẩn, đè vào thì Hồng, Đại, không lực.

Công thức

 Cam thảo ............................................................. 20g
    Cảo bản ................................................................20g
    Cát căn ................................................................... 2g
    Đương quy thân ................................................. 20g
    Hoàng kỳ ............................................................0,4g
    Kinh giới huệ .......................................................20g
    Sài hồ .................................................................. 2,8g
    Sinh khương .......................................................... 2g
    Tế tân .....................................................................2g
    Thăng ma ............................................................ 20g
    Tri mẫu ............................................................... 20g
    Xuyên khung .........................................................2g

Cách bào chế

Tán bột. Sắc.

Cách sử dụng

Uống nóng.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top