Toa Thuốc

Bảo Sản Vô Ưu Phương

Tác giả : Bào Tương Ngao

Biểu Hiện

Các chứng lúc sinh đẻ.

Công thức

Bạch thược (rửa rượu, sao) ............................... 8g
    Bối mẫu (bỏ tim, để riêng) .................................. 4g
    Cam thảo (sống) ................................................... 2g
    Chỉ xác ................................................................... 2g
    Đương quy thân (rửa rượu) ............................... 6g
    Gừng sống ......................................................... 2 lát
    Hậu phác (sao Gừng) ...................................... 2,8g
    Hoàng kỳ (sống) ............................................... 3,2g
    Khương hoạt ..........................................................2g
    Ngải diệp (sao giấm) ........................................3,2g
    Xuyên khung .........................................................6g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top