Toa Thuốc

Biểu Hiện

Can thận bất túc, chân yếu, chi dưới teo.

Công thức

Bạch thược (tẩm rượu) .....................................40g
    Bạch truật ........................................................... 80g
    Can khương .........................................................28g
    Chích thảo ..............................................................4g
    Đương quy thân (tẩm rượu) ............................ 40g
    Hoàng bá ............................................................. 20g
    Hổ hĩnh cốt (tẩm rượu) .................................... 20g
    Ngũ vị tử ................................................................ 8g
    Ngưu tất .............................................................. 40g
    Phục linh ............................................................. 20g
    Quy bản (tẩm rượu) ......................................... 40g
    Sinh địa (tẩm rượu) .......................................... 60g
    Thỏ ty tử (chưng rượu, tán) ........................... 40g
    Tỏa dương (tẩm rượu) ..................................... 40g
    Trần bì .................................................................40g

Cách bào chế

Tán bột. Dùng Tử hà xa, chưng chín, nghiền nát, trộn thuốc bột làm viên.

Cách sử dụng

Mỗi lần dùng 20g.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top