Toa Thuốc

Bạch Hoa Xà Tán I 3

Tác giả : Triệu Cát
Chủ trị : lệ dương phong , cùi hủi ,

Biểu Hiện

Người bị cùi hủi ghẻ lở

Công thức

 Bạch hoa xà (nướng rượu) .............................. 40g
    Băng phiến .............................................................2g
    Chu sa .................................................................. 40g
    Cương tằm (sao) ................................................ 40g
    Địa long ................................................................20g
    Hoàng phong (sao) ........................................... 0,4g
    Hồ phong ............................................................0,4g
    Hùng hoàng (nấu giấm) ...................................... 2g
    Mật ong .............................................................. 0,4g
    Ngô công (sao) ............................................. 15 con
    Ô tiêu xà (nướng) ..............................................40g
    Toàn yết (sao) ....................................................40g
    Yết hổ (sao) ................................................... 15 cái

Cách bào chế

sắc

Cách sử dụng

uống

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top