Toa Thuốc

Biểu Hiện

Bị tê chân tay,gân cốt suy yếu

Công thức

   Bạch cương tằm .................................................. 12g
    Bạch hoa xà .................................................. 1 cành
    Bạch phụ tử (nướng) ......................................... 12g
    Độc hoạt ...............................................................12g
    Đương quy ...........................................................12g
    Hà thủ ô ............................................................... 12g
    Khổ sâm ...............................................................12g
    Khương hoạt ....................................................... 12g
    Lôi phong .............................................................12g
    Mạn kinh tử ........................................................ 12g
    Ngưu tất .............................................................. 12g
    Ô dược ................................................................. 12g
    Tạo giác ............................................................... 12g
    Thiên ma tử ........................................................ 12g
    Uy linh tiên ......................................................... 12g
    Xích thược ........................................................... 12g
    Xuyên khung ...................................................... 12g

Cách bào chế

Tán bột, làm hoàn. 

Cách sử dụng

Ngày uống 20–30g với rượu nóng.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top