Toa Thuốc

Bán Hạ Gia Vị Thang 1

Tác giả : Lý Văn Lượng

Biểu Hiện

Dẫn dương nhập âm, làm cho Âm Dương giao thông, thần kinh suy nhược, mất ngủ.

Công thức

    Bách hợp (khô) ...................................................30g
    Bán hạ (chế) ........................................................12g
    Hạ khô thảo .........................................................10g
    Truật mễ (cao lương mễ) ................................ 30g
    Tử tô diệp ............................................................ 10g

Cách bào chế

Sắc 

Cách sử dụng

uống

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top