Toa Thuốc

Biểu Hiện

Âm thắng dương.

Công thức

Bạch phục linh .................................................... 12g
    Bạch thược .......................................................... 20g
    Bạch truật (sao đất) .......................................... 40g
    Cam thảo ............................................................. 40g
    Độc hoạt .............................................................. 40g
    Đương quy (thân) .............................................. 12g
    Khương hoạt ....................................................... 40g
    Nhân sâm ............................................................ 40g
    Nhục quế ............................................................... 4g
    Phòng phong ....................................................... 12g
    Sài hồ ................................................................... 12g
    Sinh địa (sao) ......................................................12g
    Thục địa .............................................................. 40g
    Trạch tả ...............................................................20g
    Trần bì .................................................................20g
    Tri mẫu (sao) ..................................................... 12g

Cách bào chế

Tán bột. 

Cách sử dụng

Mỗi lần dùng 20g thuốc bột, sắc uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top