Toa Thuốc

Biểu Hiện

Phế khí thũng (tràn khí màng phổi).

Công thức

   Bạch cập .............................................................. 16g
    Cam cúc hoa ........................................................ 12g
    Cát cánh ...............................................................16g
    Cẩu tích ................................................................10g
    Côn bố .................................................................. 16g
    Địa cốt bì ................................................................ 6g
    Hải phong đằng ...................................................10g
    Hắc sửu .................................................................. 6g
    Hồng hoa ............................................................. 12g
    Hương phụ .......................................................... 10g
    Một dược (chế) ................................................... 10g
    Ngân hoa ............................................................. 16g
    Ngũ linh chi ......................................................... 10g
    Ngưu hoàng ......................................................... 10g
    Nhũ hương (chế) ................................................ 10g
    Tây dương sâm .................................................. 20g
    Trần bì ................................................................... 6g
    Xích thược ........................................................... 16g
    Xuyên bối mẫu ................................................... 10g
    Xuyên sơn giáp (chế) .........................................12g

Cách bào chế

Tán bột.

Cách sử dụng

 Mỗi lần uống 4g, ngày 1 lần.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top