Toa Thuốc

Bán Hạ Đại Sài Hồ Thang

Tác giả : Trương Trọng Cảnh

Biểu Hiện

Thương hàn mồ hôi ra mà không bớt, bụng đầy, đại tiện bí, khát nước, nói xàm.

Công thức

Bán hạ ............................................................... 420g
    Chỉ thực ........................................................ 5 tráiù
    Đại hoàng (tẩm rượu) ....................................... 80g
    Đại táo ........................................................... 12 trái
    Hoàng cầm ........................................................ 120g
    Sài hồ .................................................................320g
    Sinh khương ..................................................... 200g
    Thược dược ...................................................... 200g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top