Toa Thuốc

Băng Phiến Tán

Tác giả : Bảo Thái Sư.
Chủ trị : Họng sưng đau. ,

Biểu Hiện

Họng sưng đau.

Công thức

Băng phiến .............................................................4g
    Bằng sa ................................................................ 20g
    Cam thảo (sống) ................................................... 4g
    Điện hoa ................................................................. 8g
    Hoàng liên ..............................................................8g
    Hoàng nghiệt ......................................................... 8g
    Hùng hoàng ........................................................... 8g
    Huyền minh phấn .................................................8g
    Kê nội kim ............................................................. 4g
    Khô phàn ............................................................... 4g
    Lộc giác sương .................................................... 40g

Cách bào chế

Tán bột.

Cách sử dụng

Thổi vào họng.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top