Toa Thuốc

Biểu Hiện

Khí hư, phong nhiệt, mặt bị tê mất cảm giác, răng đau, thấy ma quỷ (hoang tưởng).

Công thức

 Bạch chỉ ............................................................... 10g
    Cảo bản ...............................................................1,6g
    Cát cánh ............................................................. 2,8g
    Chích thảo .......................................................... 1,4g
    Cương tằm ......................................................... 1,2g
    Đương quy ............................................................. 6g
    Khương hoạt ...................................................... 1,6g
    Ma hoàng ........................................................... 2,4g
    Mạn kinh tử ....................................................... 1,2g
    Sài hồ .................................................................. 1,6g
    Thăng ma ............................................................ 10g
    Thương truật .....................................................3,2g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top