Toa Thuốc

Bạch Cập Long Cốt Tán

Tác giả : Ngô Khiêm

Biểu Hiện

Sinh xong, âm hộ không khép chặt lại được (sản môn bất bế).

Công thức

  Bạch cập .............................................................. 12g
    Bạch long cốt ....................................................... 12g
    Hoàng bá (sao) ................................................... 12g
    Kha tử .................................................................. 12g
    Lạn phong sào .....................................................12g

Cách bào chế

Các vị tán nhỏ. Trước tiên lấy nước Cam thảo.

Cách sử dụng

 Rửa sạch chỗ đau rồi rắc thuốc vào.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top