Toa Thuốc

A Ngùy Hoàn IV

Tác giả : Vương Khẳng Đường

Biểu Hiện

 Chứng thức ăn tích trệ (thực tích), thịt tích trệ (nhục tích).

Công thức

A ngùy ................................................................. 40g
    Hoàng liên ........................................................... 24g
    Liên kiều ............................................................. 20g
    Sơn tra nhục ....................................................... 40g

Cách bào chế

Tán bột. 

Cách sử dụng

Ngày uống 8 – 12g.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top