Toa Thuốc

Bí Hiệu Hoàng Kỳ Kiến Trung Thang

Tác giả : Vương Đào

Biểu Hiện

Hư lao, hạ tiêu hư lãnh, không khát, tiểu nhiều.

Công thức

 Bạch thược .......................................................... 16g
    Chích thảo ..............................................................8g
    Di đường .............................................................. 40g
    Đại táo ............................................................. 4 quả
    Đương quy ...........................................................10g
    Hoàng kỳ ............................................................. 12g
    Nhân sâm ............................................................ 16g
    Quế chi ................................................................... 8g
    Sinh khương ........................................................ 12g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top