Toa Thuốc

A Giao Thang III

Tác giả : Ngô Khiêm

Biểu Hiện

Có thai mà bị ra huyết (lậu thai).

Công thức

 A giao (nướng khô) ........................................... 12g
    Bạch thược (sao thành than) ..............................8g
    Đỗ trọng .............................................................. 20g
    Hoàng cầm (sao thành than) ........................... 12g
    Quy thân ................................................................8g
    Sơn chi (sao thành than) .................................. 12g
    Thục địa (sao thành than) ................................12g
    Trắc bá (sao thành than) ................................. 12g
    Xuyên khung .........................................................8g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

 Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top