Toa Thuốc

A Giao Tán IV

Tác giả : Vương Khẳng Đường.

Biểu Hiện

 Can bị phong hàn, người lúc nào cũng thấy lạnh, nước mắt chảy liên tục.

Công thức

  A giao ................................................................... 60g
    Bạch tật lê ........................................................... 80g
    Cam thảo ............................................................. 20g
    Khoản đông hoa ..................................................40g
    Mã đâu linh ......................................................... 40g
    Nhu mễ ................................................................40g
    Tô tử .................................................................... 40g

Cách bào chế

Tán bột. 

Cách sử dụng

 Ngày uống 8–12g.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top