Toa Thuốc

Bình Phục Ẩm

Tác giả : Lý Văn Lượng

Biểu Hiện

Chứng tăng năng tuyến giáp (cường tuyến giáp, Basedow, bướùu độc, bướu cổ lồi mắt).

Công thức

 Bạch thược .......................................................... 40g
    Côn bố ..................................................................25g
    Đương quy ...........................................................15g
    Hạ khô thảo ........................................................ 25g
    Hải tảo ................................................................. 25g
    Hương phụ .......................................................... 15g
    Mẫu lệ (sống) ..................................................... 40g
    Sài hồ ................................................................... 15g
    Uất kim ................................................................15g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top