Toa Thuốc

Bình Hỏa Tán

Tác giả : Trần Sĩ Đạc

Biểu Hiện

Tinh khí của người nam bị nhiệt nên không thể có con.

Công thức

   Đơn bì .................................................................. 12g
    Huyền sâm ..........................................................40g
    Mạch môn ........................................................... 12g
    Sa sâm ................................................................. 12g
    Sinh địa ................................................................ 12g
    Sơn dược ..............................................................12g
    Thạch hộc ............................................................ 12g
    Thục địa .............................................................. 40g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top