Toa Thuốc

Biểu Hiện

Phụ nữ bị băng trung lậu hạ không cầm, tay chân không có sức, gầy ốm, trong bụng đau, không muốn ăn uống.

Công thức

  A giao ................................................................... 30g
    Bá diệp (sao sơ) ................................................. 30g
    Địa du .................................................................. 30g
    Đương quy .......................................................... 22g
    Lộc nhung ........................................................... 30g
    Mẫu lệ ..................................................................30g
    Miết giáp ........................................................... 130g
    Ngải diệp ............................................................. 22g
    Thục địa .............................................................. 30g
    Tục đoạn ............................................................. 22g
    Vũ dư lương ........................................................ 60g
    Xà giáp .................................................................30g
    Xích thạch chi ..................................................... 30g
    Xuyên khung ...................................................... 22g

Cách bào chế

Tán bột, trộn với mật làm hoàn. Ngày uống 16–20g lúc đói với rượu nóng. 

Cách sử dụng

Tán bột, trộn với mật làm hoàn. Ngày uống 16–20g lúc đói với rượu nóng. 

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top