Toa Thuốc

Nhuận Táo Thang II

Tác giả : Băng Ngọc Đường
Chủ trị : đại tiện bí ,

Biểu Hiện

Đại tiện bí.

Công thức

Binh lang ................................................................ 4g
    Chỉ xác ................................................................... 4g
    Đào nhân nô ........................................................ 12g
    Đương quy (vĩ) ................................................... 12g
    Hỏa ma nhân .......................................................12g
    Sinh địa ................................................................20g

Cách bào chế

Sắc.

Cách sử dụng

Uống.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top