Toa Thuốc

Mộc Hương Thuận Khí Tán II

Tác giả : Thẩm Kim Ngao
Chủ trị : Khí bị uất. ,

Biểu Hiện

Khí bị uất.

Công thức

   Chỉ xác ................................................................... 4g
    Chích thảo ..............................................................4g
    Hậu phác ................................................................4g
    Hương phụ .............................................................4g
    Mộc hương .............................................................4g
    Nhục quế ............................................................... 4g
    Ô dược ....................................................................4g
    Sa nhân .................................................................. 2g
    Thanh bì ................................................................ 4g
    Thương truật ........................................................ 4g
    Trần bì ................................................................... 4g
    Xuyên khung .........................................................4g

Cách bào chế

Tán bột. 

Cách sử dụng

Ngày uống 8 – 12g với nước sắc Sinh khương.

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Toa thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top