Dược vị

Bóng nước

Tên khác : Nắc nẻ, móng tay lồi, bông móng tay, phượng tiên hoa, cấp tính t

Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về bài thuốc này

Bình luận

Có 0 bình luận

Bài thuốc khác

Nhập thông tin của bạn

Top