Tìm Kiếm Chủ Trị

Chủ trị : o
ong đốt., oẹ ngược, ợ hơi., ói mửa, ong và bò cạp đốt, Ôn dịch, ở bàn chân, ong vàng châm., ói ra máu., ổ tụ máu, Ở Trung Quốc và nước ta, Ở Vân Nam (Trung Quốc) cây được dùng làm thuốc thanh nhiệt giải độc., Ở Campuchia, Ở Kon Tum, Ở Ấn Độ, Ở nước ta, Ở Vân Nam (Trung Quốc) người ta ta dùng cây chữa cảm mạo, ôn tà ở phần khí, Ơ phong, Ôn tà gây ra sốt cao, ổ mắt đau, Ôn dịch gây sốt phát ban., Ôn bổ hạ nguyên, ôn trung chỉ tả, Ôn bệnh mới phát, Ôn bệnh mà dùng thuốc phát tán làm cho tân dịch bị hao tổn, ôn nhiệt bệnh., Ôn vệ khí., ôn dịch thời chứng, ôn độc phát ban, Ôn bệnh cả biểu và lý đều có nhiệt, ôn tà ở hạ tiêu làm tổn thương dịch của can và thận, Ôn nhiệt phát ra đậu chẩn, Ôn vị, ôn nhiệt uất nung đốt, Ôn tà ở hạ tiêu mà mình nóng, ôn bệnh., Ôn dương, Ốm nghén, Ôn bổ thận dương, Ôn tà uất kết bên trong, ôn mửa do hàn., ôn dương. Chủ trị ho không có sức, Ôn dương lợi thủy, ống chân gầy sút, Ôn nhiệt, ở ngực trên có đình ẩm, Ôn hóa thủy ẩm, ôn kinh khí để tán bên ngoài, Ôn tà ở hạ tiêu, Ôn dịch ban chẩn, ọc sữa, ốm yếu, ôn dịch., ôn nhiệt dịch độc nhiễm vào tâm bào, Ôn tà ở phần doanh chuyển sang phần vệ, ôn ngược (sốt rét), ôn độc, Ôn dịch thời khí thuộc về Hỏa chứng, ọc sữa., ôn dịch phát cuồng, Ôn bệnh gây ra ho, ôn dưỡng hạ nguyên, Ôn phế, Ôn bổ Tỳ Thận, Ôn bệnh ở phần huyết, ôn lý, Ôn Can và Thận, Ôn thông tâm dương, Ôn tỳ vị, ôn hóa hàn thấp, ôn thông kinh lạc, ói chua, Ôn tráng chân dương, ôn bổ thận khí, ôn ngược, Ôn tán hàn thấp, Ôn vệ, ôn kinh thông lạc, Ôn bệnh nhập vào phần huyết sinh ra sốt cao, Ôn thận, ợ ngược, Ôn hóa hoạt huyết, ôn dịch mà sốt cao, Ôn dịch và các chứng nhiệt độc., ôn dịch nhiệt tà truyền vào phần lý., ợ hơi, ói nghịch, ợ chua., ớn lạnh, ở thái dương kinh., Ôn bổ dương khí, ói ra máu, ôn hóa ẩm tà, Ôn thận dương, ôn tà ở phần dinh gây ra ho, ôn bệnh phiền khát., Ôn ngược thể dương minh kinh., ọc, ôn dịch sinh ra nóng bên trong, ống dẫn mật viêm, ôn dịch và các chứng nhiệt độc, ợ chua (can tỳ bất hòa)., Ôn bổ mệnh môn, ôn tà gây sốt cao tiêu chảy., Ôn can, ô tu phác, ôn mửa, ống chân sưng, Ôn bổ thận dương. Chủ trị các chứng đau lưng, ói, ôn nhiệt làm hại tân dịch, Ôn kinh, Ôn trung khử hàn, ợ hơi do hàn tà ngưng tụ và khí trệ gây ra ., ói nước, ôn dịch độc, ợ hơi do hàn tà ngưng tụ và khí trệ gây ra (Đông Dược Học Thiết Yếu). + Nôn mửa, ôn trung tán hàn, ong đốt, Ôn nhiệt đình tích, Ô phong nội chướng mới phát, Ôn bệnh, Ôn trung, Ôn trung kiện tỳ, Ôn tỳ, ợ chua, Ôn bổ khí huyết, ôn chướng

Y Học Cổ Truyền- Từ Điển Đông Y

Top